Een huurcontract voor hoofdverblijfplaats moet schriftelijk gebeuren. De kandidaat-huurder en kandidaat-verhuurder dienen die schriftelijke huurovereenkomst samen te tekenen. De wet voorziet dat daarin minimum een aantal gegevens moeten instaan zoals onder andere:

  • identiteit van de huurder en de verhuurder
  • begindatum
  • exacte duur
  • delen van het gebouw die onder de huur vallen
  • huurprijs
  • kosten en lasten
  • een verwijzing naar de vulgariserende toelichting die uitleg geeft over een aantal belangrijke aspecten van het woninghuurrecht

Zowel de huurder als de verhuurder moet een origineel exemplaar krijgen waarin staat hoeveel originelen er gemaakt en getekend zijn. Naast de twee originele exemplaren, respectievelijk voor de huurder en de verhuurder, dient nog een exemplaar gemaakt en ondertekend worden. Dit exemplaar is voor de registratie bestemd.

Verder is het van groot belang dat voor aanvang van de huur een intredende plaatsbeschrijving wordt opgemaakt en er een huurwaarborg wordt geblokkeerd. Heeft U hulp nodig bij de redactie van uw huurovereenkomst, of bij de opmaak van de plaatsbeschrijving of de vestiging van de huurwaarborg? Wij kunnen U daarbij helpen opdat alles volgens de regels van de kunst kunnen verlopen.

Wilt U meer weten over de registratie van een huurovereenkomst ?

Wilt U meer weten over de plaatsbeschrijving ?

Wilt U meer weten over huurwaarborg ?

Contacteer ons