Verkeersrecht

Bent u slachtoffer van een verkeersongeval?
Of werd u gedagvaard voor de Politierechtbank voor een verkeersongeval of verkeersinbreuk?

Wij verlenen juridische advies en verdedigen uw belangen voor de Politierechtbank waarvoor u gedagvaard werd. U heeft er steeds belang bij u te laten bijstaan door een advocaat die gespecialiseerd is in verkeersrecht. Wij kunnen uw rechten en slaagkansen meedelen of zoeken naar alternatieve bestraffing. Daarnaast kunnen wij trachten uw geldboete, rijverbod of gevangenisstraf te minimaliseren. Indien u een slachtoffer bent, zullen trachten uw schadevergoeding te maximaliseren.

MM JUSTICE advocaten zijn gespecialiseerd in deze materie en helpen u graag verder.

Pleegde u een verkeersinbreuk en werd u gedagvaard voor de Politierechtbank?
Of wordt u aansprakelijk geacht voor een verkeersongeval?

Bent u slachtoffer van verkeersongeval en wenst u schadevergoeding te bekomen?

Wil u bijstand tijdens een verhoor bij de politie m.b.t. een verkeersongeval of een voorafgaand overleg?

In vele gevallen kan beroep gedaan worden op een rechtsbijstandsverzekeraar, zodat u kosteloos op MM JUSTICE advocaten beroep zal kunnen doen binnen de grenzen van de dekking van uw polis. Neem alvast vrijblijvend contact op met ons kantoor zodat we voor u kunnen nagaan of dit ook voor u het geval is.

 

CONTACTEER ONS

Onze manier van werken:

Vooreerst kijken wij gratis voor u na of u rechtsbijstand kan genieten. Geniet u rechtsbijstand, dan worden de prestaties en kosten aangerekend aan uw rechtsbijstandsverzekeraar. Enkel ingeval uw BTW plichtig bent, dient u het BTW bedrag van de facturen te betalen, gezien u deze kan recupereren.  Uw rechtsbijstandsverzekeraar neemt dan enkel de hoofdsom van de factuur ten laste.

Indien u geen rechtsbijstand geniet worden voor aanvang van de dienstverlening duidelijke prijsafspraken met u gemaakt door middel van opmaak van een ereloonconventie die u ter ondertekening zal worden voorgelegd. Het uitgangspunt voor de berekening van het ereloon is in principe het aantal gepresteerde uren.

ENKELE TEVREDEN KLANTEN

“Dit was geen makkelijk dossier. De tegenpartij ontkende alles en de bewijslast was zeer moeilijk. Ik wil jullie bedanken voor de uitstekende steun in dit dossier.” E.H. 13.10.2020
“Bedankt mevrouw, voor de correcte samenwerking, voor uw luisterend oor en uw scherpe analyse. Bedankt dat u ervoor gezorgd hebt dat ik na het ongeval geld heb ontvangen van de tegenpartij. Bedankt voor de vlotte communicatie. Bedankt voor alles.” L.F. 11.06.2020
“We zijn enorm dankbaar voor uw hulp, het is dankzij uw optreden dat we intussen een nieuw (en goed!) dak hebben, en dat we eindelijk deze kwestie kunnen afronden. Duizendmaal dank daarvoor.” E.L. 16.05.2020
“Uit naam van onze firma wil ik u bij deze bedanken voor het pleiten van onze zaak en de gunstige uitkomst. Wij hebben intussen de schadevergoeding ontvangen.” NV R. 23.01.2020
“Hierbij wil ik u hartelijk danken voor uw professionele deskundigheid en uw empathische communicatie; beide zijn van cruciaal belang voor het welslagen, ook bij juridische aangelegenheden. Dit ik heb mogen ervaren toen u optrad als mijn raadsman in een zaak, waarbij ik het slachtoffer was van een verkeersdelict; alsook tijdens uw recente adviezen aangaande medisch recht.” G.D.P. 25.05.2020
"Ik wil u nogmaals hartelijk bedanken voor uw nauwgezette opvolging van mijn dossier. Het heeft een grote last van mijn schouders weggenomen en ik ben ook heel tevreden met de uitspraak. Het is aangenaam te weten dat de zaak daarmee achter me ligt. Dank u wel! W.H. 17.02.2021
"Van harte bedankt aan iedereen voor al jullie inspanningen en bij gevolg, voor deze vrijspraak." K.V. 14.06.2021
"Hartelijk dank voor uw begeleiding . We zijn blij dat het nu allemaal achter de rug is." F.S. 20.04.2021
"Bedankt voor uw inzet en optreden,
deze is zeer geapprecieerd."
D.T. 14.04.2021
"U hebt deze zaak blijkbaar zeer goed verdedigd, waarvoor onze bijzondere dank. Op basis van uw informatie wordt ons uiteindelijk verder niets meer ten laste gelegd, noch juridisch, noch financieel." W.L. 25.06.2021
"Bedankt voor al uw tijd en moeite die u in deze zaak hebt gestoken!! Het was een topbijstand! " T.D. 09.07.2021
"Ik wens u van harte te danken voor de afhandeling van het dossier van mijn zoon. Hij is zeer tevreden over uw diensten."
B.V.P. 11.07.2021
"Met dank voor uw uitstekende interventie!" L.F. 14.09.2021
"Bedankt voor de goede opvolging in dit dossier. Ik zal niet aarzelen om uw professionaliteit door te geven binnen mijn kenniskring. " D.V. 20.12.2021
"Wij zijn zeer blij met de uitkomst en tekenen uiteraard géén beroep aan.
Nu maar hopen dat tegenpartij ook akkoord gaat zodat we eindelijk deze zaak kunnen laten rusten."
L.P. 21.12.2021
Ik wil u bedanken voor alle hulp en dat u in mij geloofde. Gerechtigheid is geschied.
Meester Meeus raad ik zeker aan als advocaat. Inhoudelijk handelt zij zeer adequaat. De communicatie verliep menselijk, helder en zeer vlot. Naar de tegenpartij was meester Meeus scherp en zakelijk.
N.V.P. 21.01.2022
Een duidelijke en open communicatie
Directe aanpassing in het dossier na overleg
Een oplossingsgerichte instelling
Persoonlijke betrokkenheid in mijn dossier
Navolging zonder zorgen
Proficiat
D.G.J. 08.03.2022
MM JUSTICE ADVOCATEN

Koning Albertlaan 196 9000 Gent

 

GRAAG MEER WETEN?

Neem contact op met ons
contact@advocatenkantoor-mmjustice.be
+32 9 245 16 09

Consultaties worden steeds op afspraak gehouden.