Verkeersrecht

Bent U slachtoffer van een verkeersongeval ?   Of werd U gedagvaard voor de Politierechtbank voor een verkeersongeval of verkeersinbreuk ?  

Wij verlenen juridische advies en verdedigen U voor de Politierechtbank.   U heeft er steeds belang bij U te laten bijstaan door een advocaat gespecialiseerd in verkeersrecht.  Wij kunnen trachten uw geldboete,  rijverbod  of gevangenisstraf  te minimaliseren.    Wij kunnen uw rechten en slaagkansen meedelen of zoeken naar alternatieve bestraffing.     

Wij trachten de schadevergoeding voor U als slachtoffer te maximaliseren.   

MM JUSTICE advocaten zijn gespecialiseerd in deze materie en helpen U graag verder.

  • Pleegde U een verkeersinbreuk en werd U gedagvaard voor de Politierechtbank ?  Of wordt U aansprakelijk geacht voor een verkeersongeval ?  lees meer
  • Bent U slachtoffer van verkeersongeval  en wenst U schadevergoeding te bekomen ?  lees meer
  • Wilt U bijstand tijdens een verhoor bij de politie m.b.t. een verkeersongeval of een voorafgaand overleg ? lees meer

In vele gevallen kan beroep gedaan worden op rechtsbijstandsverzekeraar, zodat U kosteloos op MM JUSTICE beroep zal kunnen doen binnen de grenzen van de dekking.  Neem vrijblijvend contact op zodat we kunnen nagaan of dit ook voor U het geval is

telefoneer ons op :

vul het contactformulier in :

stuur ons een email :