Disclaimer

Een bezoek aan deze website impliceert dat u akkoord gaat dat MM Justice Advocaten niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor verlies aan informatie voortkomende uit het gebruik van deze website, noch voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website.

De gegevens op deze website zijn de eigendom van Marleen Meeus, advocaat, zijn beschermd door intellectuele rechten en mag geenszins gekopieerd worden.

De informatie op deze website wordt u louter ter informatieve titel verstrekt, staat in algemene bewoordingen en is geenszins concreet afgestemd naar uw zaak. MM Justice Advocaten garanderen niet dat deze website allesomvattend of volledig is, noch dat zij steeds op elke ogenblik zou bijgewerkt en geactualiseerd zou zijn.

Hyperlinks naar websites van derden opgenomen in deze website, worden enkel ten titel van informatie weergegeven.

Door het raadplegen van deze website en geven van een opdracht, aanvaardt u de algemene voorwaarden van MM Justice Advocaten.

MM Justice Advocaten zijn onderworpen aan de deontologische beroepsregels en gedragscode welke terug te vinden zijn op www.advocaat.be of op www.baliegent.be, alsook aan de privacy wetgeving, zoals voorzien in de  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, afgekort als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en General Data Protection Regulation (GDPR)

Hun beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij Amlin Europa, Koning Albert II-laan te 1210 Brussel in de polis LXX34899 die hun dekking verleent voor € 1.250.000,00 per schadegeval, onder voorbehoud, verduidelijking en uitzonderingen opgenomen in deze polis. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die verzekerd worden door hun verzekeraar.

MM Justice Advocaten kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke niet beschikbaarheid van hun website of schade veroorzaakt door virussen of andere ongemakken die met deze website zouden meekomen, ondanks de voorzorgsmaatregelen die worden genomen.

MM JUSTICE ADVOCATEN

Koning Albertlaan 196 9000 Gent

 

GRAAG MEER WETEN?

Neem contact op met ons
contact@advocatenkantoor-mmjustice.be
+32 9 245 16 09

Consultaties worden steeds op afspraak gehouden.