Over Ons

Marleen Meeus

studeerde af als Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent op 3 juli 1992. Nadien behaalde ze ook het diploma van Licentiaat Economisch Recht aan de Université Libre de Bruxelles (1992 – 1994)

Zij is sedert maart 1996 opgenomen op het tableau van advocaten van de Balie Gent en actief als advocaat onder de vorm van een rechtspersoon MMjustice BV onder KBO-nummer 01004.036.409.

Sedert vele jaren is zij actief in verkeersrecht, schade en schadeloosstelling, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, alsook huurzaken. Zij neemt haar tijd om naar haar cliënten te luisteren en gaat op zoek naar concrete oplossing voor hun problemen.

Emine Özen

studeerde af als Master in de Rechten aan de Universiteit Gent. Zij volgt tevens de master-na-master in het Internationaal en Europees Recht aan de Vrije Universiteit Brussel.

Tijdens haar studies nam zij deel aan heel wat extra-curriculaire activiteiten en vrijwillige stages. Zo ontwikkelde zij een grote interesse voor de mensenrechten.

Sinds oktober 2020 is zij actief als advocaat onder KBO-nummer 0755.392.349.

Binnen het kantoor spitst ze zich voornamelijk toe op verkeerszaken, aansprakelijkheidsrecht en huurrecht.

“Justice”: vanuit ons gevoel voor rechtvaardigheid
MM Justice Advocaten zijn gespecialiseerd in verkeersrecht, schade en schadeloosstelling, aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht. Zij streven gerechtigheid na voor hun cliënten en zorgen voor een daadkrachtige verdediging van uw belangen. Zij staan garant voor een klachtgerichte, efficiënte, transparante en doeltreffende aanpak. Steeds opnieuw voorzien MM Justice Advocaten in een adequate dienstverlening met een zo hoog mogelijk rendement.

Uw belang staat centraal. Elke zaak wordt grondig onderzocht en geanalyseerd. Er wordt nagegaan hoe MM Justice Advocaten u het best kunnen helpen of verdedigen
Om kosten voor u te besparen gaan zij na of u rechtsbijstand bij een verzekeraar kan genieten. Elke zaak wordt in discretie en vertrouwen behandeld. De GDPR-regels worden gerespecteerd opdat uw privacy gewaarborgd blijft.

Samen streven naar een minnelijke schikking
Alvorens een zaak aanhangig te maken voor de rechtbank, gaan MM Justice Advocaten eerst na of een minnelijke regeling mogelijk is. Verzekeringsmaatschappijen trachten onderling ook minnelijke regelingen te bekomen. Weet dat u nooit verplicht bent om onmiddellijk akkoord te gaan met een regelingsvoorstel. U heeft het recht de inhoud ervan te laten controleren door een advocaat. Zo kunnen MM Justice Advocaten voor u onderzoeken of een bijkomende schadevergoeding mogelijk is.

Heldere communicatie van a tot z
MM Justice Advocaten houden u op de hoogte van elke communicatie met de tegenpartij en de rechtbank. Bij elk contact ontvangt u tevens een kopie van de communicatie. Na elk overleg of zitting mag u een verslag verwachten. Elke conclusie wordt voorafgaand naar u ter goedkeuring in ontwerp toegezonden alvorens ze effectief op de rechtbank wordt neergelegd en aan de tegenpartij wordt overgemaakt. U heeft steeds de gelegenheid om opmerkingen te maken. MM Justice Advocaten zorgen ervoor dat u bij elke procedurestap stipt op de hoogte wordt gehouden van het verloop van uw zaak. MM Justice Advocaten staan gekend voor hun stipte opvolging van timing en budget.

Contacteer ons

MM JUSTICE ADVOCATEN

Koning Albertlaan 196 9000 Gent

 

GRAAG MEER WETEN?

Neem contact op met ons
contact@advocatenkantoor-mmjustice.be
+32 9 245 16 09

Consultaties worden steeds op afspraak gehouden.