Verzekeringsrecht

  • Wordt U geconfronteerd met een regresvordering van uw verzekeraar ?
  • Weigert Uw verzekeraar tussenkomst te verlenen ?
  • Is er discussie omtrent de omvang van de dekking ?
  • Kan U technische bijstand verkrijgen via uw verzekeraar ?
  • Hebt U juridisch advies nodig in een geschil met uw verzekeraar ?
  • Bent U verplicht het regelingsvoorstel  of het standpunt van uw verzekeraar te aanvaarden ?
  • Of bent U verzekeraar en hebt  U nood aan bijstand in de behandeling en afwikkeling van uw schadedossiers ?

MM JUSTICE ADVOCATEN  informeren U over uw rechten  en plichten als verzekerde, verzekeringsnemer of verzekeraar en verlenen U bijstand bij problemen voortvloeiend uit verzekeringen.

Mogelijks kan beroep gedaan worden op uw rechtsbijstandsverzekeraar, zodat U kosteloos op MM JUSTICE ADVOCATEN beroep zal kunnen doen binnen de grenzen van de dekking.  

Neem vrijblijvend contact op zodat we kunnen nagaan of dit ook voor U het geval is. 

Contacteer ons vandaag nog om gratis te laten nakijken of U rechtsbijstand kan genieten of een eerste adviserend gesprek aan een verlaagd tarief !

telefoneer ons op :

vul het contactformulier in :

stuur ons een email :