Verzekeringsrecht

  • Wordt u geconfronteerd met een regresvordering van uw verzekeraar ?
  • Weigert uw verzekeraar tussenkomst te verlenen ?
  • Is er discussie omtrent de omvang van de dekking ?
  • Kan u technische bijstand verkrijgen via uw verzekeraar ?
  • Hebt u juridisch advies nodig in een geschil met uw verzekeraar ?
  • Bent u verplicht het regelingsvoorstel  of het standpunt van uw verzekeraar te aanvaarden ?
  • Of bent u verzekeraar en hebt u nood aan bijstand in de behandeling en afwikkeling van uw schadedossiers ?

MM JUSTICE ADVOCATEN  informeren u over uw rechten  en plichten als verzekerde, verzekeringsnemer of verzekeraar en verlenen u bijstand bij problemen voortvloeiend uit verzekeringen.

Mogelijks kan beroep gedaan worden op uw rechtsbijstandsverzekeraar, zodat u kosteloos op MM JUSTICE ADVOCATEN beroep zal kunnen doen binnen de grenzen van de dekking.

Neem vrijblijvend contact op zodat we kunnen nagaan of dit ook voor u het geval is.

 

CONTACTEER ONS

Onze manier van werken:

Vooreerst kijken wij gratis voor u na of u rechtsbijstand kan genieten. Geniet u rechtsbijstand, dan worden de prestaties en kosten aangerekend aan uw rechtsbijstandsverzekeraar. Enkel ingeval uw BTW plichtig bent, dient u het BTW bedrag van de facturen te betalen, gezien u deze kan recupereren.  Uw rechtsbijstandsverzekeraar neemt dan enkel de hoofdsom van de factuur ten laste.

Indien u geen rechtsbijstand geniet worden voor aanvang van de dienstverlening duidelijke prijsafspraken met u gemaakt door middel van opmaak van een ereloonconventie die u ter ondertekening zal worden voorgelegd. Het uitgangspunt voor de berekening van het ereloon is in principe het aantal gepresteerde uren.

ENKELE TEVREDEN KLANTEN

“Dit was geen makkelijk dossier. De tegenpartij ontkende alles en de bewijslast was zeer moeilijk. Ik wil jullie bedanken voor de uitstekende steun in dit dossier.” E.H. 13.10.2020
“Bedankt mevrouw, voor de correcte samenwerking, voor uw luisterend oor en uw scherpe analyse. Bedankt dat u ervoor gezorgd hebt dat ik na het ongeval geld heb ontvangen van de tegenpartij. Bedankt voor de vlotte communicatie. Bedankt voor alles.” L.F. 11.06.2020
“We zijn enorm dankbaar voor uw hulp, het is dankzij uw optreden dat we intussen een nieuw (en goed!) dak hebben, en dat we eindelijk deze kwestie kunnen afronden. Duizendmaal dank daarvoor.” E.L. 16.05.2020
“Uit naam van onze firma wil ik u bij deze bedanken voor het pleiten van onze zaak en de gunstige uitkomst. Wij hebben intussen de schadevergoeding ontvangen.” NV R. 23.01.2020
“Hierbij wil ik u hartelijk danken voor uw professionele deskundigheid en uw empathische communicatie; beide zijn van cruciaal belang voor het welslagen, ook bij juridische aangelegenheden. Dit ik heb mogen ervaren toen u optrad als mijn raadsman in een zaak, waarbij ik het slachtoffer was van een verkeersdelict; alsook tijdens uw recente adviezen aangaande medisch recht.” G.D.P. 25.05.2020
"Ik wil u nogmaals hartelijk bedanken voor uw nauwgezette opvolging van mijn dossier. Het heeft een grote last van mijn schouders weggenomen en ik ben ook heel tevreden met de uitspraak. Het is aangenaam te weten dat de zaak daarmee achter me ligt. Dank u wel! W.H. 17.02.2021
"Van harte bedankt aan iedereen voor al jullie inspanningen en bij gevolg, voor deze vrijspraak." K.V. 14.06.2021
"Hartelijk dank voor uw begeleiding . We zijn blij dat het nu allemaal achter de rug is." F.S. 20.04.2021
"Bedankt voor uw inzet en optreden,
deze is zeer geapprecieerd."
D.T. 14.04.2021
"U hebt deze zaak blijkbaar zeer goed verdedigd, waarvoor onze bijzondere dank. Op basis van uw informatie wordt ons uiteindelijk verder niets meer ten laste gelegd, noch juridisch, noch financieel." W.L. 25.06.2021
"Bedankt voor al uw tijd en moeite die u in deze zaak hebt gestoken!! Het was een topbijstand! " T.D. 09.07.2021
"Ik wens u van harte te danken voor de afhandeling van het dossier van mijn zoon. Hij is zeer tevreden over uw diensten."
B.V.P. 11.07.2021
MM JUSTICE ADVOCATEN

Koning Albertlaan 196 9000 Gent

 

GRAAG MEER WETEN?

Neem contact op met ons
contact@advocatenkantoor-mmjustice.be
+32 9 245 16 09

Consultaties worden steeds op afspraak gehouden.