MM JUSTICE ADVOCATEN

MM JUSTICE ADVOCATEN ijveren naar gerechtigheid voor hun cliënteel met een daadkrachtige verdediging van uw belangen. Zij staan garant voor een klantgerichte, efficiënte en doeltreffende aanpak om steeds opnieuw te voorzien in een adequate dienstverlening met een zo hoog mogelijk rendement.

Weet dat de kosten van juridische bijstand in het kader van een verkeersovertreding, een verkeersongeval of een buitencontractuele schade in vele gevallen worden gedekt door uw rechtsbijstandverzekering. 

Dit betekent dat U de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door U gekozen advocaat niet zelf zal moeten betalen maar dat deze kosten worden gedragen door uw rechtsbijstandsverzekeraar.  Deze rechtsbijstand kan vervat zitten in uw polis BA motorvoertuigen, in uw brandverzekeringspolis, in uw familiale verzekeringspolis, etc.. De rechtsbijstandsverzekering zal normalerwijze tussenkomen van zodra er een gerechtelijke procedure aanhangig is of in het geval U slachtoffer werd zodra er geen minnelijke regeling kan bereikt worden.

De bijstand van MM JUSTICE advocaten is ingeval van tussenkomst voor uw rechtsbijstandsverzekering VOLLEDIG GRATIS binnen de grenzen van de dekking van uw verzekering.

U heeft VRIJE KEUZE VAN ADVOCAAT en bent derhalve niet verplicht om akkoord te gaan met de aanstelling van de advocaat die door uw rechtsbijstandsverzekering wordt voorgesteld.

Wij kijken voor U GRATIS na of U rechtsbijstand kan genieten voor Uw juridische problemen.
Geniet U geen rechtsbijstand en wilt U een eerste adviserend gesprek, dan kunnen wij U dit aanbieden aan een verlaagd tarief van 55,00 € (excl. BTW).  

Contacteer ons vandaag nog om gratis te laten nakijken of U rechtsbijstand kan genieten of een eerste adviserend gesprek aan een verlaagd tarief !

telefoneer ons op :

vul het contactformulier in :

stuur ons een email :