Zowel de huurder als de verhuurder moet een origineel exemplaar krijgen waarin staat hoeveel originelen er gemaakt en getekend zijn. Naast de twee originele exemplaren respectievelijk voor de huurder en de verhuurder, dient nog een exemplaar gemaakt en ondertekend worden. Dit exemplaar is voor de registratie bestemd.

Alle informatie over de registratie is terug te vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën (zie de website: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/ woning/huren_verhuren/ registratie_huurcontract).

Alle schriftelijke huurovereenkomsten die betrekking hebben op onroerende goederen gelegen in België moeten verplicht worden geregistreerd.

De verhuurder moet zorgen voor de registratie van het huurcontract en de plaatsbeschrijving. Zo dient de huurovereenkomst binnen twee maanden na de ondertekening ervan worden geregistreerd. De plaatsbeschrijving kan samen met het huurcontract worden geregistreerd, maar mag ook op een later tijdstip worden aangeboden.

De kosten voor een laattijdige registratie zijn ten laste van de verhuurder.

Als de verhuurder het contract niet laat registreren, kan de huurder dat ook altijd zelf doen. U dient wel voor ogen te houden dat de registratie van groot belang is. Immers zolang de huurovereenkomst na de termijn van twee maanden niet is geregistreerd, kan de huurder de huurovereenkomst opzeggen zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding. De opzegging zal dan ingaan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gedaan.

Op financieel vlak dient U zich geen zorgen te maken, want de registratie van een huurovereenkomst is volledig kosteloos. Indien de huurovereenkomst niet binnen de twee maanden geregistreerd wordt, zal de verhuurder wel een boete moeten betalen die gelijk is aan het bedrag van de verschuldigde registratierechten zonder dat deze lager mag zijn dan € 25,00.

Met de registratie krijgt de huurovereenkomst immers een “vaste datum” waardoor deze tegenstelbaar wordt aan derden. Dit betekent dat de potentiële kopers van het verhuurde goed het bestaan van de huurovereenkomst niet kunnen betwisten en de huurder niet uit de woning kunnen zetten.

Verder is het van groot belang dat voor aanvang van de huur een intredende plaatsbeschrijving wordt opgemaakt en er een huurwaarborg wordt geblokkeerd.

Heeft U hulp nodig bij de redactie van uw huurovereenkomst,  of bij de opmaak van de plaatsbeschrijving  of de vestiging van de huurwaarborg? Wij kunnen U daarbij helpen opdat alles volgens de regels van de kunst kunnen verlopen.

Contacteer ons