Afhankelijk van het feit of uw huurcontract afsloten werd voor of na 1 januari 2019 zullen er verschillende opzegregels van toepassing zijn. Immers in het eerste geval blijft de federale Woninghuurwet van toepassing, terwijl voor huurcontract afgesloten sinds 1 januari 2019 het Vlaams Woninghuurdecreet geldt.

Wij kijken graag voor U na welke regels met betrekking tot het opzeggen van het huurcontract in uw geval van toepassing zijn en kunnen U daarin verder begeleiden.

 

Contacteer ons