Zodra U een huurovereenkomst afsluit voor een woning, dan wordt de huurprijs in principe vastgelegd voor de volledige duurtijd van de overeenkomst. Doch zien wij de kosten van levensonderhoud elk jaar toenemen. Daarom is het ook wettelijk toegestaan om de huurprijs zoals voorzien in de huurovereenkomst jaarlijks te indexeren. Waar houdt men rekening mee bij de indexatie? De huurprijs wordt geïndexeerd aan de hand van de schommelingen van het indexcijfer van de gezondheidsprijzen. Wel moet U weten dat de indexatie van de huurprijs niet automatisch gaat. De verhuurder dient immers per brief de huurder hiervan in kennis stellen. De verhuurder kan jaarlijks slechts éénmaal een indexatie uitvoeren, en dit ten vroegste op de datum waarop de huurder zijn intrek heeft genomen in de betrokken woning.

Op  https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/huurindexatie vindt U een handige indexcalculator om zelf uw indexaanpassing te berekenen. De huurcalculator kan gebruikt worden voor alle huurcontracten (woninghuurovereenkomsten, handelshuurovereenkomsten en andere huurcontracten volgens het artikel 1728bis van het Burgerlijk wetboek) waarbij de gezondheidsindex van toepassing is en er geen andere specifieke bepalingen staan in het huurcontract. De huurcalculator is niet bruikbaar voor alle contracten afgesloten voor 1 januari 1984.

Contacteer ons