De stukken worden bij tegenpartij opgevraagd.  Het strafdossier wordt geanalyseerd De feiten en vordering van tegenpartij worden geanalyseerd.  Rechtsleer, wetgeving en rechtspraak wordt nagaan teneinde de haalbaarheid van de vordering van tegenpartij te onderzoeken, alsook om uw verweer op te bouwen.

In eerste instantie wordt getracht de zaak  in der minne te regelen.

Indien toch gedagvaard wordt of de zaak voor de rechtbank aanhangig is gemaakt,  zal via besluiten uw verweer aan de rechtbank worden meegedeeld en toegelicht in pleidooien.

Elk vonnis wordt opnieuw geanalyseerd om na te gaan of hoger beroep haalbaar is.  Desgevallend wordt hiervoor het nodige gedaan.

In de meerderheid van de gevallen kan beroep gedaan worden op de BA polis motorvoertuigen of familiale verzekering om rechtsbijstand te genieten, zodat u kosteloos op MM JUSTICE advocaten beroep zal kunnen doen binnen de grenzen van de dekking.  Neem vrijblijvend contact op zodat we kunnen nagaan of dit ook voor u het geval is.

Contacteer ons