Tarieven

MM JUSTICE ADVOCATEN kijken gratis voor U na of U rechtsbijstand kan genieten.  Geniet U rechtsbijstand dan worden de prestaties en kosten aangerekend aan uw rechtsbijstandsverzekeraar.  Enkel ingeval uw BTW plichtig bent, dient U het BTW bedrag van de facturen ten laste te nemen, gezien U deze kan recupereren.  Uw rechtsbijstandsverzekeraar neemt dan enkel de hoofdsom van de factuur ten laste.

Indien U geen rechtsbijstand geniet worden voor aanvang van de dienstverlening duidelijke prijsafspraken met U gemaakt door middel van opmaak van een ereloonconventie die U ter ondertekening zal worden voorgelegd.   Uitgangspunt voor de berekening van het ereloon is in principe het aantal gepresteerde uren. 

Op de aangerekende basisbedragen van kosten en erelonen is een BTW van 21 % verschuldigd. 

De gerechtsdeurwaarderskosten, vertalingskosten en griffie worden  aan kostprijs doorgerekend of door de dienstverlener rechtstreeks gefactureerd.

Op de uitgevoerde dienstverlening gelden de algemene voorwaarden die U kan raadplegen op deze website.

Er worden tussentijdse facturen opgemaakt teneinde de cliënt meer transparantie te bezorgen.  Elke factuur bevat een detail van de geleverde prestaties met timesheet.  Er kunnen ook provisies of voorschotten opgevraagd worden alvorens de prestaties verricht worden.

Via het systeem van rechtsplegingsvergoeding kennen hoven en rechtbanken volgens de begrenzingen van de wet een wettelijk vastgesteld bedrag toe aan de partij die de zaak wint, als tegemoetkoming op zijn kosten van verdediging, zoals de kosten van de  advocaat of gerechtsdeskundige.  Alzo is het mogelijk dat U een gedeelte van uw advocatenkosten recupereert.  Ingeval uw rechtsbijstand geniet, schiet uw rechtsbijstandsverzekeraar de gedingkosten voor en komt de rechtsplegingsvergoeding aan de rechtsbijstandsverzekeraar toe.

Contacteer ons vandaag nog om gratis te laten nakijken of U rechtsbijstand kan genieten of een eerste adviserend gesprek aan een verlaagd tarief !

telefoneer ons op :

vul het contactformulier in :

stuur ons een email :