Schade en schadeloosstelling, aansprakelijkheidsrecht

 • U lijdt lichamelijke of materiële schade (door diefstal, opzettelijke of onopzettelijke verwondingen, beschadigingen van goederen, brand, burenhinder, gebrekkige zaak etc.) 
 • U wil laten onderzoeken of uw schade kan verhaald worden op een aansprakelijke.
 • U wil klacht neerleggen met burgerlijke partijstelling.
 • U wil zich burgerlijk partij stellen voor de rechtbank om schadevergoeding te bekomen.
 • U ontvangt een voorstel tot minnelijke regeling van de verzekeraar en U wil laten nakijken of U hiermee  akkoord kan gaan.
 • U wil uw letselschade (lichamelijke schade) of materiële schade laten begroten en het verhalen op de aansprakelijke.
 • U lijdt schade omwille van de slechte staat van de openbare weg en wil schadevergoeding bekomen.
 • U wordt opgeroepen voor verhoor met betrekking tot een verkeersongeval of schadegeval en U wenst bijstand tijdens dit  verhoor of voorafgaandelijk overleg.
 • U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval en wil schadevergoeding bekomen.
 • U wordt aansprakelijk geacht voor de schade en U wenst zich te laten verdedigen.
 • Uw minderjarige zoon of dochter lijdt schade of hij/zij wordt aansprakelijk geacht voor een schadegeval.

Ofwel komt uw zaak voor de strafrechter ofwel voor de burgerlijke rechter.  

 • Indien de aansprakelijke vervolgd wordt voor de strafrechter dan zal het slachtoffer dat zich tijdens het onderzoek burgerlijke partij  stelde, opgeroepen worden voor de zitting van de strafrechter.   Het slachtoffer kan ter zitting van de strafrechter een nota burgerlijke partijstelling neerleggen om schadevergoeding te bekomen.
 • Indien de aansprakelijke niet vervolgd wordt voor de strafrechter kan het slachtoffer de aansprakelijke dagvaarden voor de burgerlijke rechter om aldaar te trachten schadevergoeding te bekomen.

U kan terecht bij advocatenkantoor MM JUSTICE voor al uw vragen rond aansprakelijkheid en uw schadeclaim.   Wij verlenen U juridisch advies.  Wij kijken na of de vordering haalbaar of gegrond is en verdedigen U in rechte.  Elke aansprakelijkheidszaak wordt in concreto door de rechter beoordeeld, zodat het erop neer komt de rechter te overtuigen van iemands aansprakelijkheid of onschuld op grond van stukken, rechtspraak, rechtsleer en wetgeving.   De eiser dient steeds zijn vordering te bewijzen. 

Wat kan U verwachten ?

 • Ingeval U slachtoffer bent : lees meer
 • Ingeval U aansprakelijk wordt geacht :  lees meer

In vele gevallen kan beroep gedaan worden op  een rechtsbijstandsverzekeraar, zodat U kosteloos op MM JUSTICE ADVOCATEN beroep zal kunnen doen binnen de grenzen van de dekking.  Neem vrijblijvend contact op zodat we kunnen nagaan of dit ook voor U het geval is. 

Contacteer ons vandaag nog om gratis te laten nakijken of U rechtsbijstand kan genieten of een eerste adviserend gesprek aan een verlaagd tarief !

telefoneer ons op :

vul het contactformulier in :

stuur ons een email :