Wat betekent Electronisch toezicht, werkstraf of autonome probatie ?

Elektronisch toezicht

Indien het feit van aard is om gestraft te worden met een gevangenisstraf kan een straf onder elektronisch toezicht opgelegd worden.  De veroordeelde heeft dan de plicht op een bepaald adres aanwezig te zijn, behouden toegestane verplaatsingen of afwezigheden.   Het toezicht wordt gecontroleerd met een elektronisch middel, zijnde en enkelband.  De rechter bepaalt de duur en kan er een concrete invulling aan geven of voorwaarden opleggen (bv. geen nieuwe strafbare feiten, vast adres, gevolg geven aan oproepingen, etc..).

Werkstraf

Deze bedraagt minstens 20 uur en hoogstens 45 uur voor politiestraf en voor minstens 45 uur tot hoogstens 300 uur voor correctionele straf.   Dit komt niet in de plaats van rijverbod.  De werkstraf dient binnen de 12 maanden te worden uitgevoerd na het in kracht van gewijsde gaan van de uitspraak en kan verlengd worden op vraag van de veroordeelde.  De rechter kan een concrete invulling geven aan de werkstraf.  Deze wordt uitgevoerd in de vrije tijd van de veroordeelde en wordt niet vergoed.  Er kan voorafgaand een voorlichtingsverslag opgevraagd worden

Autonome probatiestraf

Dit bestaat uit de verplichting bijzondere voorwaarden na te leven gedurende een bepaalde termijn van minimum 6 maanden tot maximum 1 jaar voor politiestraf en van minimum 1 jaar tot maximum 2 jaar voor correctionele straf die door de rechter bepaald wordt.  De rechter kan een concrete invulling geven aan deze voorwaarden.    De autonome probatiestraf wordt opgevolgd door een justitie-assistent van de dienst justitiehuizen onder toezicht van de probatiecommissie.  De concrete invulling van de voorwaarden worden nadat de veroordeelde gehoord werd vastgelegd in een overeenkomst die door de veroordeelde wordt ondertekend.

Contacteer ons vandaag nog om gratis te laten nakijken of U rechtsbijstand kan genieten of een eerste adviserend gesprek aan een verlaagd tarief !

telefoneer ons op :

vul het contactformulier in :

stuur ons een email :