Aanpak

MM JUSTICE ADVOCATEN zijn gespecialiseerd in verkeersrecht, schade en schadeloosstelling, aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht.

Wij streven gerechtigheid na voor onze cliënten.  Zij zorgen voor een daadkrachtige verdediging van uw belangen.  Zij staan garant voor een klachtgerichte, efficiënte en doeltreffende aanpak.   Steeds opnieuw voorzien we in een adequate dienstverlening met een zo hoog mogelijk rendement. 

Wij bieden U een gepersonaliseerde en kwaliteitsvolle service voor uw juridische problemen in de aangegeven rechtsdomeinen.

Zowel  juridische adviezen, bijstand, als verdediging voor de Belgische hoven en rechtbanken worden verleend aan particulieren, kleine en (middel)grote ondernemingen.

Het belang van de cliënt staat steeds centraal.

Om kosten voor U te besparen kijken we na of  U rechtsbijstand bij een verzekeraar kan genieten.  

Cliënten worden steeds na elke procedurestap stipt op de hoogte gehouden van het verloop van hun zaak.

Elke zaak wordt in discretie en vertrouwen behandeld.

Streven naar een minnelijke regeling

Alvorens een zaak aanhangig te maken voor de rechtbank, wordt  de tegenpartij steeds aangemaand om na te zien of  een minnelijke regeling mogelijk is.

Verzekeringsmaatschappijen trachten onderling ook minnelijke regelingen te bekomen.  Weet dat U nooit verplicht bent om akkoord te gaan met een regelingsvoorstel.   U heeft het recht de inhoud ervan te laten controleren door een advocaat.   Wij kunnen voor U onderzoeken of er een mogelijkheid bestaat om bijkomende schadevergoeding te bekomen. 

Wanneer er een discussie rijst tussen uw verzekeraar en uzelf met betrekking tot de aansprakelijkheid, heeft u veelal het recht om een omstandig gemotiveerd juridisch advies in te winnen op grond van uw polis rechtsbijstand.   Indien we Uw standpunt volgen, zal uw verzekeraar verplicht zijn onze kosten en erelonen volledig ten laste te nemen binnen de grenzen van uw rechtsbijstandspolis, ongeacht de eventuele afloop van een gerechtelijke procedure.  Indien we evenwel van mening zijn dat het standpunt van uw verzekeraar correct is, dan zal U de helft van de kosten en erelonen voor dit advies zelf moeten dragen.   De specifieke regels hieromtrent vindt U terug in uw  polis rechtsbijstand.

Mogelijks kan ook voor uw zaak beroep gedaan worden op een verzekeraar om rechtsbijstand te genieten, zodat U kosteloos op MM JUSTICE  ADVOCATEN beroep zal kunnen doen binnen de grenzen van de dekking.  Neem vrijblijvend contact op zodat we kunnen nagaan of dit ook voor U het geval is.

Contacteer ons vandaag nog om gratis te laten nakijken of U rechtsbijstand kan genieten of een eerste adviserend gesprek aan een verlaagd tarief !

telefoneer ons op :

vul het contactformulier in :

stuur ons een email :